Een vooruitstrevend initiatief mag het zeker genoemd worden, een universele internationale ethische standaard voor vastgoedprofessionals. Naast de FIABCI maken ook RICS en INREV onderdeel uit van de coalitie. De achtergrond van het initiatief is de behoefte aan een overkoepelende standaard, die alle professionele vastgoedorganisaties onderschrijven.

De moeilijkheid zit echter niet in het opstellen, maar in de uitvoering. Te beginnen met het feit, dat partijen moeten zijn aangesloten bij een van de deelnemende organisaties om onder de regels te vallen. Vooralsnog is niet geregeld dat een hele sector automatisch onder de regels valt. En juist die groep die zich bewust nergens bij aansluit valt daarmee buiten de boot. Een gemiste kans!

Daarnaast valt of staat een dergelijk initiatief met het daadwerkelijk melden van schendingen van de regels. En dat is waar het, in ieder geval in Nederland, nog flink aan schort. Angst om als klokkenluider gezien te worden – om de paria van het vastgoed te worden – leidt tot een zeer beperkt aantal meldingen. Als we dit prijzenswaardige initiatief daadwerkelijk een stap verder willen brengen, zullen we met elkaar ook een goede modus moeten vinden om er uitvoering aan te geven. Het is aan ieder van ons om hier zelf een rol in te pakken!

Geef een reactie