Iedere kabinetsformatie is het weer afwachten voor iedereen wat het regeerakkoord gaat brengen. Zo ook voor de vastgoedsector. In de meeste gevallen voelen we als sector indirect de gevolgen, maar besteden we er niet te veel aandacht aan.

Dit keer was dat echter anders, met de voorgestelde afschaffing van de dividendbelasting wordt een groot deel van de vastgoedfondsen direct geraakt. Daarnaast heeft VNO-NCW haar zorgen geuit over de impact van de verhoging van de BTW op ondernemers in leeglopende stadscentra. Iets wat de verhuurders en eigenaren van winkelvastgoed direct gaat raken.

Als vastgoedsector ondervinden we vaak hinder van het feit we op veel vlakken verweven zijn met de maatschappij. Daardoor gebeurt het met enige regelmaat dat wij ‘nevenschade’ oplopen; effecten op onze sector waar men in Den Haag of Europa door de eendimensionale benadering niet over had nagedacht. We worden als sector dus eigenlijk vergeten of over het hoofd gezien. Met alle ellende van dien.

Wanneer komt het moment dat we als sector meer gezamenlijk optrekken richting Den Haag om de belangen van de brede gebouwde sector over het voetlicht te krijgen en te voorkomen dat we iedere keer weer moeten herstellen. Zou het niet mooi zijn als we vooraf geconsulteerd worden en kunnen meedenken. Nog altijd heb ik vertrouwen dat we daar gaan komen. De vraag is alleen wanneer.