Uit onderzoek is gebleken dat het inzicht dat wordt verkregen met taxaties onvoldoende wordt benut.  Een groot deel van de vastgoedbezitters gebruikt taxaties ‘slechts’ als verantwoordingsinstrument.

De totstandkoming van de waardering vindt al geruime tijd niet meer plaats op de achterkant van het welbekende sigarenkistje. Steeds meer factoren moeten worden meegenomen en onderwerpen als gevoeligheidsanalyse en opbouw van de disconteringsvoet komen steeds vaker aan de orde. Achter de uitkomst van de waardering gaan waardevolle informatie en analyse schuil, die vastgoedbezitters kunnen gebruiken om een betere sturing te geven aan hun vastgoed. Daarnaast vormt deze informatie belangrijke input voor een toekomstbestendige portefeuillestrategie.

Door de toenemende ‘bemoeienis’ van toezichthouders wordt de taxatie van de vastgoedportefeuille helaas nog te vaak gezien als een verplichte exercitie. En dat is zonde, te meer nu uit toetsing van de RICS is gebleken dat de professionaliteit  van haar taxateurs, die toch het merendeel van het commerciële vastgoed taxeren, bijzonder goed is gebleken. Zij vormen een belangrijke bron van informatie.

Als de vastgoedsector nou eens stopt met het klagen over alle regels rondom taxaties en niet alleen focust op dat ene getal, maar zich meer zou richten op de meerwaarde van de achterliggende informatie dan is er nog een hele wereld te winnen!

Geef een reactie