Het heeft de nodige afstemming tussen de verschillende stakeholders gekost, maar de kogel is door de kerk: er komt een centraal register voor vastgoedtransacties! Deze stap is echter niet zonder slag of stoot tot stand gekomen.

Dat transparantie een rekbaar en multi-interpretabel begrip is werd de afgelopen twee jaar duidelijk in de verschillende vastgoedrondetafels. Er waren vooral veel vragen. Wie mogen c.q. moeten toegang krijgen tot het register? Welke data moeten (minimaal) in een transactieregister worden opgenomen? Wie is eigenaar van de informatie en wie gaat de informatie aanleveren? Gaan buitenlandse investeerders hun medewerking verlenen aan een register? Allemaal valide vragen, waar niet altijd een eenduidig antwoord op werd gevonden.

Één ding was echter wel duidelijk. De sector was verdeeld, zelfregulering ver te zoeken en de uiteenlopende belangen te groot. Zelfs al waren veel Nederlandse partijen bereid hun medewerking te verlenen, dan nog steeds vormen buitenlandse partijen een belangrijke groep, die ook hun duit in het zakje moeten doen. Uiteindelijk lijkt wetgeving de enige uitkomst.

Laten we onze zegeningen tellen. We zijn in ieder geval weer een stapje verder op het gebied van transparantie, of het nou vrijwillig is of niet.

Geef een reactie