Compliance

Het voldoen aan wet- en regelgeving is iets waar de vastgoedsector liever niet al te veel tijd aan besteed. Toch krijgen we er steeds meer mee te maken, direct of indirect. Een gedeeltelijke opsomming laat zien dat het spectrum alleen maar toeneemt: AIFMD, MiFID II, Solvency II, IORP II, Basel III, IFRS 16 Lease Accounting, GDPR/AVG. Het is belangrijk om te begrijpen wat de impact is van de verschillende regels op uw organisatie en hoe u, op een pragmatische manier, deze verplichting kan omzetten in meerwaarde.

Integriteit

Vastgoed is al enkele jaren een speerpunt binnen het integriteitstoezicht van de toezichthouders. Door de relatief hoge waarde van gebouwen, ondoorzichtige prijsvorming en de complexiteit van de sector vormt fraude en witwassen een groter risico volgens DNB. De aandacht voor ethiek en integriteit gaat echter met ups en downs. Toch blijft het belangrijk. Integriteit borgen in uw organisatie vraagt niet alleen om integriteitsbeleid, maar ook om het actief uitdragen en het op regelmatige basis trainen en toetsen van uw medewerkers.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

In de vastgoedsector denkt men bij het begrip 'maatschappelijk verantwoord ondernemen' snel aan duurzaam vastgoed. Het is echter breder, namelijk het als onderneming rekening houden met de maatschappelijke effecten van je activiteiten. ESG reporting gaat zelfs nog een stap verder. Dat neemt naast het ‘Environmental’ en het ‘Social’ aspect ook de ‘Governance’ van de organisatie in ogenschouw. De interesse hiervoor neemt toe, maar staat nog in de kinderschoenen. Tijd om hier actief mee aan de slag te gaan!

Wat wij voor u kunnen betekenen

Strategie
In een tijd vol onzekerheden en continue verandering is uw strategie belangrijker dan ooit. Het is uw rots in de branding en vormt de belangrijkste basis voor toekomstbestendigheid en duurzame groei. We denken graag mee als sparring partner, maar dagen u als adviseur ook graag uit om het verschil te maken, zowel voor uw klanten als voor uw eigen organisatie, zodat uw opbrengst zowel maatschappelijk als commercieel uiteindelijk veel hoger ligt.

Business model & proces
De vastgoedsector staat aan de vooravond van grote veranderingen: de klant én de klant-van-de-klant worden steeds veeleisender, technologische veranderingen gaan een aardverschuiving in de gebouwde omgeving veroorzaken en ook wet- en regelgeving en de roep om steeds meer onafhankelijkheid en transparantie nemen toe. Al deze ontwikkelingen kunnen vragen om een herijking van uw business model en uw processen, zodat u onderscheidend en toekomstbestendig bent en blijft!

Technologie
Technologie wordt steeds belangrijker in het vastgoed; niet alleen in de vorm van big data, smart sensors en automated valuation models, maar ook op het gebied bedrijfsactiviteiten en -processen. Hierdoor krijgt 'digital' een veel strategischer rol krijgen binnen uw organisatie. Wij helpen uw organisatie om de impact van deze veranderingen in kaart te brengen en door te vertalen naar uw strategie en business model.

 

xx

Governance
Veranderende tijden vragen om andere (vormen van) besturing en toezicht. Wat in het verleden werkte, is niet noodzakelijkerwijs succesvol naar de toekomst toe. Zaken als groei, innovatie, toenemende invloed en andere behoeften van millenials, roep vanuit de overheid en maatschappij om verscherpt toezicht zijn onderwerpen die iedere organisatie met enige regelmaat zal moeten aanhouden tegen het besturingsmodel van de organisatie. Als kritische sparring partner kunnen wij uw spiegel zijn en adviseren over uw organisatie van de toekomst.

Risicomanagement
Zonder risico geen rendement. Maar hoeveel risico bent u bereid te lopen? Wat is de mate van risico, die u kunt (of moet) nemen om toekomstbesteding te zijn en op een verantwoorde manier succes te boeken? Wij helpen u om risico’s inzichtelijk te maken en in balans te brengen met uw ambities.